CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2020

Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

 • nový, vrácení po zadržení, rozšíření                                 600 Kč
 • následný (v 65, 68 a dalších letech)                                  400 Kč

Posudek zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

 • nový                                                                                     600 Kč
 • opakovaný                                                                           400 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu/činnosti ve sboru dobrovolných hasičů

 • první vyšetření                                                                   600 Kč
 • opakované vyšetření                                                         400 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz         600 Kč

 • první vyšetření                                                                   600 Kč
 • opakované vyšetření                                                         400 Kč

Předoperační vyšetření před výkonem nehrazeným ZP          1000 Kč (+cena  vyžádaných vyšetření)

Výpis pro poskytovatele pracovnělékařských služeb

 • standardní vypracování do max. 10 pracovních dní      300 Kč
 • vypracování do 24 hod                                                     500 Kč 

Vypracování posudku pracovnělékařské péče /kategorie 1 u registrovaných pacientů/

 • vstupní, mimořádná, výstupní prohlídka                        700 Kč
 • periodická                                                                          500 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu                            600 Kč/1 dokument

Aplikace nepovinného očkování                                                    100 Kč

Samoplátci CRP, streptest                                                                200 Kč

Kopie dokumentace                                                                           5 Kč/list