Pracovnělékařskou prohlídku Vám můžeme provést v těchto dvou případech:

 1. Váš zaměstnavatel má smlouvu na poskytování pracovnělékařské péče s naší ambulancí
  1. Prosím, objednejte se telefonicky nebo emailem
  2. S sebou vezměte řádně vyplněnou žádost od Vašeho zaměstnavatele s přesně stanovenou kategorií rizik, a dále výpis z dokumentace Vašeho registrujícího praktického lékaře
  3. Pro vypracování posudku mohou být vyžádána další vyšetření (odběr krve, moči, RTG, spirometrie,..) nebo návštěva specialisty dle platné legislativy (zejm. vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
  4. Vypracování posudku je zpoplatněno, Vy ale zpravidla v ambulanci nic platit nebudete, úhrada bude řešena fakturací Vašemu zaměstnavateli.
 2. Váš zaměstnavatel nemá smlouvu na poskytování pracovnělékařské péče s naší ambulancí, ale jste zařazen/a do kategorie 1 (bez rizik)
  1. Prosím objednejte se telefonicky nebo e-mailem.
  2. S sebou si vezměte vzorek moči (nemusí být ranní) a řádně vyplněnou žádost od Vašeho zaměstnavatele s přesně stanovenou kategorií rizik – upozorňujeme, že jako registrující praktický lékař můžeme posuzovat zdravotní způsobilost pouze u pracovních pozic v kategorii 1, u všech vyšších musí zdravotní způsobilost posoudit závodní lékař (poskytovatel pracovnělékařské péče).
  3. Vyšetření trvá do 30 min, vypracování posudku je zpoplatněno a platí se hotově v ambulanci, cenu najdete v aktuálním ceníku. Vystavujeme účetní doklad, tento Vám zpravidla zaměstnavatel proplatí (nemusí se týkat vstupních prohlídek).