MUDr. Magdaléna Ježková, absolventka Karlovy univerzity 2. lékařské fakulty, atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství v květnu 2019. Je členkou  společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů. Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory, nyní se dále intenzivně vzdělává v oboru psychosomatiky.

Iva Jará – absolventka oboru všeobecná zdravotní sestra Střední zdravotnické školy v Příbrami. Má několikaletou praxi v Ústřední vojenské nemocnici na oddělení Transfúzní služby a dárců krve jako odběrová sestra, poté absolvovala základní praporčický kurz pro zdravotní sestry v Hradci Králové a v letech 2014-2020 let pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře na Středisku zdraví Dobříš.