• Prosím, objednejte se telefonicky nebo e-mailem.
  • Vezměte s sebou všechny aktuální lékařské zprávy, které máte k dispozici.
  • Vyšetření trvá cca 30 minut. V případě starších pacientů je vhodný doprovod někoho z ošetřujících členů rodiny.