Nezajímá nás jen tělesný problém, k pacientům přistupujeme celostně. Všem vyslechnutým potížím se snažíme věnovat tolik času, kolik si žádají.