Nový válečný stav vyvolaný ruským útokem na Ukrajinu může trvat dlouho a
dost z nás je již nyní psychicky vyčerpáno měsíci s CoVid19. Svět tak, jak ho
známe a byl pro nás předvídatelný, touto událostí skončil.

Cítit za této situace strach a úzkost je normální. Není ale dobré být se svým
strachem sám a nechat ho růst. Není dobré ho vytěsňovat do nevědomí,
překlápět do agrese nebo nenávisti.

Kroky prováděné na vysoké politické úrovni příliš neovlivníme. Nejsme ale
bezmocní. Můžeme ovlivnit dění okolo sebe a být si v nelehkých dobách
navzájem oporou, neztrácet naději a osobně ve zdraví projít nelehkými dny.

V pastoračním centru chceme nabídnout prostor, ve kterém můžeme o strachu
mluvit – o tom, jak vzniká, jak ovlivňuje naše životy, jak ho unést nebo jaké má
podoby. Chceme vytvořit bezpečný prostor, ve kterém můžeme (ale nemusíme)
své obavy vyslovit nahlas. Pojmenované vzbuzuje menší hrůzu. Je terapeutické
vidět, že nejsem sám, kdo se cítí ohrožen.

Jsme tu pro všechny ve čtvrtky 1x za 14 dní, v čase 18:30 – cca 19:30.
Začínáme 3. 3. 2022, dále 17. 3., 31. 3. v Pastoračním centru sv. Tomáše (Na
Nábřeží 1650, Dobříš). Netřeba se přihlašovat, možno přijít i odejít kdykoliv dle
vlastní potřeby.

Na tato setkání volně naváže modlitba za dění na Ukrajině, za mír ve světě od
cca 19:45.

Za dobříšskou farnost

P. Angelo Scarano, Th.D., farář
MUDr. Magdaléna Ježková, praktická lékařka

a spousta dalších

1 thought on “Válka v Evropě

Comments are closed.