Nemlčet

Nový válečný stav vyvolaný ruským útokem na Ukrajinu může trvat dlouho adost z nás je již nyní psychicky vyčerpáno měsíci s CoVid19. Svět tak, jak hoznáme a byl pro nás předvídatelný, touto událostí skončil. Přijměte pozvání na setkávání podpůrné skupiny – více ...

Očkujeme proti chřipce

Od října nabízíme očkování proti chřipce dostupnými tetravalentními vakcínami (proti 4 nejpravděpodobnějších chřipkovým virům v sezóně 2021/2022). Nárok na očkování hrazené zdravotní pojišťovnou mají všichni lidé nad 65 let a dále lidé s chronickým onemocněním ...

Očkování COVID-19

Naše ambulance je připravena zahájit očkování proti nemoci COVID-19, obdrželi jsme první dvě ampule vakcíny. Pro podrobnější informace si prosím přečtěte následující článek v sekci „Aktuality“: Očkování proti COVID-19

Potřebuji pracovnělékařskou prohlídku

Jste zařazen/a do kategorie 1 (bez rizik) a může ji provést můj registrující praktický lékař – Prosím objednejte se telefonicky (314 003 043) nebo e-mailem (info@praktikdobris.cz). K provedení pracovnělékařské prohlídky potřebujeme řádně vyplněnou žádost od Vašeho zaměst...