Jste zařazen/a do kategorie 1 (bez rizik) a může ji provést můj registrující praktický lékař – Prosím objednejte se telefonicky (314 003 043) nebo e-mailem (info@praktikdobris.cz). K provedení pracovnělékařské prohlídky potřebujeme řádně vyplněnou žádost od Vašeho zaměstnavatele s přesně stanovenou kategorií rizik – upozorňujeme, že jako registrující praktický lékař můžeme posuzovat zdravotní způsobilost pouze u pracovních pozic v kategorii 1, u všech vyšších (včetně tzv. 1R – řidič referentnského vozu) musí zdravotní způsobilost posoudit závodní lékař (poskytovatel pracovnělékařské péče). Vyšetření trvá 30 min a k jeho provedení potřebujeme přinést Vaši moč (nemusí být ranní, lépe čerstvá). Vypracování posudku je zpoplatněno, cenu najdete v aktuálním ceníku. Vystavujeme účetní doklad, tento Vám zpravidla zaměstnavatel proplatí (nemusí se týkat vstupních prohlídek).

Váš zaměstnavatel má smlouvu na poskytování pracovnělékařské péče s naší ambulancí
Prosím objednejte se telefonicky (314 003 043) nebo e-mailem (info@praktikdobris.cz). K provedení pracovnělékařské prohlídky potřebujeme řádně vyplněnou žádost od Vašeho zaměstnavatele s přesně stanovenou kategorií rizik, a dále výpis z dokumentace Vašeho registrujícího praktického lékaře. Pro vyšetření mohou být vyžádána další vyšetření (odběr krve, moči, RTG, spirometrie,..) nebo vyšetření specialisty dle platné legislativy (zejm. vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). K vypracování posudku je potřeba mít výsledky všech potřebných vyšetření. Vypracování posudku je zpoplatněno, Vy ale zpravidla v ambulanci nic platit nebudete, bude řešeno fakturací Vašemu zaměstnavateli.