Prosím, objednejte se telefonicky (314 003 043) nebo e-mailem (info@praktikdobris.cz), vyšetření trvá cca 30 min. Prosím vezměte s sebou všechny aktuální lékařské zprávy, které máte k dispozici. V případě starších pacientů je vhodný doprovod někoho z ošetřujících členů rodiny.